QUOTES

 1. SOCI FIX: 25€/ mes. (Aquesta quota es mantindrà sempre que hagi un mínim de 18 nens/es inscrits en aquest servei. La quota es podrà revisar trimestralment)
 2. SOCI ESPORÀDIC: 1,95€ /dia.
 3. NO SOCI FIX: 60€ /mes.
 4. NO SOCI ESPORÀDIC: 4,20€/dia.

FORMA DE PAGAMENT

FIXOS: Domiciliació bancària. Els rebuts del servei d’acollida es passaran mensualment abans del dia 5 de cada mes.

ESPORÀDICS: S’ha de realitzar el pagament a través de dues opcions:

 • Transferència bancària: fer la transferència al número de compte ES24 0081 1663 6600 0101 6408 amb el concepte ACOLLIDA+NOM ALUMNE+CURS
 • Pels caixers automàtics del Banc de Sabadell (Codi pagament caixer 151040) *Veure instruccions més a baix

ALTES ALUMNES FIXOS

Mitjançant la inscripció al servei d’Acollida Matinal.

Formulari acollida matinal

Si l’alta del servei es produeix durant el mes, es cobrarà mes sencer.

BAIXES ALUMNES FIXOS

Comunicació per escrit al correu de l’AFA  abans del dia 25 del mes anterior en que es vulgui causar baixa. Si la comunicació es posterior a aquesta data, es passarà el rebut del mes sencer.

OBSERVACIONS IMPORTANTS SOBRE EL PAGAMENT DEL SERVEI D’ACOLLIDA

 • En cas que el rebut sigui retornat, el recàrrec corresponent correrà a càrrec de la família.
 • Rebut impagats: Es comunicarà a la família per escrit que te un termini de 10 dies per fer el pagament, en casa de no satisfer el pagament el/la nen/a no podrà continuar gaudint del servei d’acollida fins haver satisfet el deute.
INSTRUCCIONS PER EFECTUAR ELS PAGAMENTS DELS TIQUETS D’ACOLLIDA A TRAVÉS D’UN CAIXER AUTOMÀTIC DE QUALSEVOL OFICINA DEL BANC DE SABADELL:
 1. INSTRUCCIONS PER EFECTUAR ELS PAGAMENTS DELS TIQUETS D’ACOLLIDA A TRAVÉS D’UN CAIXER AUTOMÀTIC DE QUALSEVOL OFICINA DEL BANC DE SABADELL:
  1. Introduir la llibreta o targeta (NO ÉS NECESSARI QUE SIGUI DE LA MATEIXA ENTITAT)
  2. Introduir el número secret de la llibreta o targeta i prémer CONTINUAR
  3. Accedir a l’opció ALTRES OPERACIONS
  4. Triar l’opció PAGAMENTS A TERCERS
  5. Teclegeu el CODI 151040 i prémer CONTINUAR
  6. Seleccionar el pagament segons les següents opcions:
   • OBTENIR 1 TIQUET (socis)
    • Prémer ACOLLIDA SOCI 1,95€ (Escollir aquesta opció només per 1 es vulgui 1 Tiquets de Soci)
    • A continuació es mostra una pantalla per introduir INFORMACIÓ ADDICIONAL, on s’ha de detallar NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE + CURS.
    • Prémer  CONTINUAR
   • OBTENIR 1 TIQUET PER NO SOCI: Prémer ACOLLIDA NO SOCI 4,20€ (Escollir aquesta opció quan es vulgui 1 Tiquet No Socis).
    • A continuació es mostra una pantalla per introduir INFORMACIÓ ADDICIONAL, on s’ha de detallar NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE + CURS.
    • Prémer CONTINUAR
   • ALTRES IMPORTS: Prémer aquesta opció quan es vulgui MÉS d’1 TIQUET (no hi ha límit)
    • Introduir l’IMPORT TOTAL, segons preu soci o no soci. És important calcular bé l’import total. Preu Tiquet Soci: 1,95€ Preu Tiquet No Soci: 4,20€.
    • A continuació es mostra una pantalla per introduir INFORMACIÓ ADDICIONAL, on s’ha de detallar NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE + CURS + Núm. TOTAL DE TIQUETS.
    • Prémer CONTINUAR
   • Comproveu les dades que sortiran per pantalla
    • Prémer CONTINUAR
    • Per finalitzar, el caixer automàtic us lliurarà dos comprovants. Un d’ells s’ha d’entregar a les monitores el mateix dia que utilitzeu el Servei d’Acollida matinal de 7.45h a 9h.
  Si heu efectuat el pagament de més d’un tiquet, les monitores del Servei d’Acollida, el primer dia d’ús del servei, us canviaran el comprovant per tiquets diaris. Així que cada vegada que deixeu al/la nen/a a l’acollida haureu d’aportar el tiquet corresponent del dia.