Nota Informativa

L’alumne que faci ús del menjador tres dies a la setmana de manera fixe, és a dir, durant totes les setmanes del mes es queda un mínim de tres dies per setmana, passarà a pagar el menú a preu de Fix.

Les quotes es calcularan multiplicant el preu del menú pels dies que l’alumne farà ús del servei de menjador duran aquell període, sense tenir en compte dies festius, dies de lliure disposició, vacances i caps de setmana),

Es descomptarà 6,40€ per dia i nen/a els dies d’excursió i/o colònies organitzades pel centre.

FORMA DE PAGAMENT

Usuaris fixos serà mitjançant domiciliació bancària.
Usuaris esporàdics serà mitjançant targeta bancària per datàfon a l’oficina de l’AFA.