MENJADOR

NORMATIVA DURANT EL PERÍODE DE COVID-19

L’empresa vilanovina HORT I CUINA Garraf SL gestiona íntegrament el Servei de Menjador (cuina i monitoratge) i continua oferint la cuina elaborada al propi centre.

ALTES ALUMNES FIXOS

Full d’inscripció menjador curs 2020-2021

INICI DEL SERVEI DE MENJADOR

P3: segons la recomanació de l’escola després del període d’adaptació
A partir de P4: El primer dia de curs