LLIBRES CURS 2020-2021

El proper curs 2020-2021 tots/es aquells/es que hagin realitzat els ingressos pertinents dins del termini establert i ens hagin fet arribar els justificants, tindran els llibres i material a la classe el primer dia d’escola. L’AFA no es fa càrrec de la seguretat d’aconseguir els llibres en els casos de pagaments posteriors a la data límit del 31 d’agost de 2020.

Per tal d’evitar errors i facilitar la tasca administrativa, us demanem que feu un ingrés per a cada un dels conceptes (QUOTA AFA, LLIBRES), segons està indicat.

En el cas que tingueu més d’un fill/a escolaritzat/a al centre, us demanem que feu els ingressos per separat.

– De P3 a P4: No hi ha llibres
– P5 i Primària (1r – 6è): Només es realitzarà venda de llibres als socis/es de l’AFA.

FORMA PAGAMENT

L’ingrés s’ha de fer al compte de l’AFA ES24 0081 1663 6600 0101 6408 (Codi pagament caixer 151040). S’ha de fer arribar justificant ingrés a través del correu electrònic de l’AFA: afa@escolavolerany.cat

És molt important que a l’hora de fer l’ingrés indiqueu com a concepte el següent:
NOM I COGNOM DEL NEN/A – CURS – LLIBRES

IMPORTANT:
Aquest curs, tots aquells que hagin realitzat els ingressos pertinents dins del termini establert i ens hagin fet arribar els justificants, tindran els llibres a la classe el primer dia d’escola. Data màxima de pagament a 31/08/2020.

RELACIÓ DE LLIBRES DE TEXT (preu de venda segons el curs per a socis de l’AFA)