El proper curs 2021-2022 tots/es aquells/es que hagin realitzat els ingressos pertinents dins del termini establert i ens hagin fet arribar els justificants, tindran els llibres i material a la classe el primer dia d’escola. L’AFA no es fa càrrec de la seguretat d’aconseguir els llibres en els casos de pagaments posteriors a la data límit del 31 d’agost de 2021.

Per tal d’evitar errors i facilitar la tasca administrativa, us demanem que feu un ingrés per a cada un dels conceptes (QUOTA AFA, LLIBRES), segons està indicat.

En el cas que tingueu més d’un fill/a escolaritzat/a al centre, us demanem que feu els ingressos per separat.

– P3: No hi ha llibres
– P4 i Primària (1r – 6è): Com a novetat d’aquest curs, l’AFA vendrà els llibres a les famílies sòcies i a les no sòcies. Les famílies sòcies com cada curs es beneficiaran d’un descompte en el preu.

FORMA PAGAMENT

L’ingrés s’ha de fer al compte de l’AFA ES24 0081 1663 6600 0101 6408 (Codi pagament caixer 151040). S’ha de fer arribar justificant ingrés a través del següent formulari i, si sorgeix algun problema, a través del correu electrònic de l’AFA: afa@escolavolerany.cat

Formulari alta/renovació socis AFA i comanda llibres

És molt important que a l’hora de fer l’ingrés indiqueu com a concepte el següent:
NOM I COGNOM DEL NEN/A – CURS – LLIBRES

IMPORTANT:
Aquest curs, tots aquells que hagin realitzat els ingressos pertinents dins del termini establert i ens hagin fet arribar els justificants, tindran els llibres a la classe el primer dia d’escola. Data màxima de pagament a 31/08/2021.

RELACIÓ DE LLIBRES DE TEXT (preu de venda segons el curs per a socis i no socis de l’AFA)