EXTRAESCOLARS

Actualment es realitzen a l’escola unes 12 activitats extraescolars oferides i al voltant de 180  i nenes inscrits.

Hi han dos torns d’activitats: de 16,30h a 17,30h i de 17,30h a 18,30h, amb un servei de monitoratge per els nens del segon torn.

L’AMPA gestiona les activitats de Judo amb col·laboració del Club de Judo Vilanova i Dansa amb la de l’Escola de Ball Teresa Carulla. La resta d’activitats son gestionades directament per l’empresa EsportXtothom, SL.

ALTES

Per donar-se d’alta a alguna activitat s’han de fer servir l’inscripcions oportunes i deixar-la, CORRECTAMENT EMPLENADA a la bústia o a l’oficina de l’AMPA directament dins l’horari d’atenció a les famílies (divendres de 16,35h a 17,30h).

Les inscripcions són trimestrals i es renoven automàticament si no es provoca la baixa de l’activitat per part de l’alumne.

ALTES NOVES DURANT EL CURS

Es pot fer una alta nova durant el curs al canvi de trimestre (desembre i març) i s’ha de procedir de la mateixa manera que una alta nova (Llegir apartat ALTES de més amunt)

CANVI D’ACTIVITAT

Es pot fer un canvi d’activitat durant el curs al canvi de trimestre (desembre i març) i notificar-ho a l’AMPA al correu electrònic ampa@escolavolerany.cat 

 FORMULARIS D’INSCRIPCIÓ (Per descarregar-los cliqueu sobre el que necessiteu)

Formulari extraescolars (Per totes les activitats excepte Judo i Dansa)

Formulari inscripció Judo (Només per l’activitat de Judo)

Formulari inscripció dansa (Només per l’actvitat de Dansa)

BAIXES, MODIFICACIONS I CONSULTES

Per gestionar aquests fets han posar-se  en contacte:

  • Per dansa i Judo amb l’AMPA de l’Escola Volerany.
  • Per la resta de activitats amb Esports X tothom, SL o al telèfon 649 383 284.
Preus

Si te’ls vols descarregar en PDF clica aquí

**NOTA INFORMATIVA EXTRAESCOLARS 2016/2017

Per motius fiscals el cobrament de les activitats extraescolars externalitzades, gestionades per l’empresa Esportxtothom, S.L. es farà de la següent manera:

  • L’empresa EsportXtothom, S.L. girarà un rebut trimestralment els mesos d’octubre, gener i abril amb el preu de l’activitat o activitats on el nen/a estigui inscrit.
  • L’Ampa a la vegada girarà un rebut trimestral els mesos d’octubre, gener i abril per import de 15,00€ per alumne inscrit. Aquest diners aniran destinats a cubrir les despeses de material, monitoratge i coordinació.

Aquesta informació no afecta a les activitats de Judo i de Dansa degut a que les gestiona directament l’Ampa i es girà aquesta despesa juntament amb la quota en un únic rebut.

Pots descarregar la nota informativa en PDF

IMPAGAMENT

S’avisarà a la família del rebut retornat donant-li un nou termini per posar-se al corrent de pagament. Si el deute continua, l’alumne es donarà automàticament de baixa de les activitats extraescolars, i no podrà tornar fins que estigui el deute liquidat.

 

NOTA IMPORTANT: Per tal de poder accedir a les activitats extraescolars és necessari ser soci de l’AMPA.

 

 

Anuncis