EXTRAESCOLARS

Aquest curs s’han ofert 14 activitats extraescolars, de les quals s’han acabat realitzant 11. Aquestes 11 activitats extraescolars estan organitzades en 17 grups. Hi ha al voltant de 160 nens i nenes inscrits.

Tenim dos torns d’activitats: de 16,30h a 17,30h i de 17,30h a 18,30h, amb un servei de monitoratge per els nens i nenes del segon torn.

L’AMPA gestiona les activitats de Judo (Club de Judo Vilanova) i de Dansa (Flow Center). La resta d’activitats són gestionades directament per l’empresa EsportXtothom, SL.

HORARI EXTRAESCOLARS 2017-2018
Les activitats de Teatre, Anglès i Arts plàstiques no han sortit aquest curs
ALTES

Per donar-se d’alta a alguna activitat s’han de fer servir l’inscripcions oportunes i deixar-la, CORRECTAMENT EMPLENADA a la bústia o a l’oficina de l’AMPA directament dins l’horari d’atenció a les famílies (divendres de 16,35h a 17,30h).

Les inscripcions són trimestrals i es renoven automàticament si no es provoca la baixa de l’activitat per part de l’alumne.

ALTES NOVES DURANT EL CURS

Es pot fer una alta nova durant el curs al canvi de trimestre (desembre i març) i s’ha de procedir de la mateixa manera que una alta nova (Llegir apartat ALTES de més amunt)

CANVI D’ACTIVITAT

Es pot fer un canvi d’activitat durant el curs al canvi de trimestre (desembre i març) i notificar-ho a l’AMPA al correu electrònic ampa@escolavolerany.cat 

 FORMULARIS D’INSCRIPCIÓ (Per descarregar-los cliqueu sobre el que necessiteu)

Formulari extraescolars (Per totes les activitats excepte Judo i Dansa)

Formulari inscripció Judo (Només per l’activitat de Judo)

Formulari inscripció dansa (Només per l’actvitat de Dansa)

BAIXES, MODIFICACIONS I CONSULTES

Per gestionar aquests fets han posar-se  en contacte amb l’AMPA de l’Escola Volerany, a través del seu mail ampa@escolavolerany.cat o presencialment al seu despatx els divendres a la tarda de 16:30 a 17:30.

Si necessiteu el telèfon de l’empresa Esportxtothom, S.L. per fer alguna consulta és el següent: 649 383 284

PREUS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2017-18

Preus

 

Si te’ls vols descarregar en PDF clica aquí

**NOTA INFORMATIVA EXTRAESCOLARS 2017/2018

Per motius fiscals el cobrament de les activitats extraescolars externalitzades, gestionades per l’empresa Esportxtothom, S.L. es farà de la següent manera:

  • L’empresa EsportXtothom, S.L. girarà un rebut trimestralment els mesos d’octubre, gener i abril amb el preu de l’activitat o activitats on el nen/a estigui inscrit.
  • L’Ampa a la vegada girarà un rebut trimestral els mesos d’octubre, gener i abril per import de 15,00€ per alumne inscrit. Aquest diners aniran destinats a cubrir les despeses de material, monitoratge i coordinació.

Aquesta informació no afecta a les activitats de Judo i de Dansa, ja que són activitats gestionades directament per l’AMPA i aquesta despesa es gira juntament amb la quota trimestral en un únic rebut i ja queda reflexada en la taula de preus. Per tant si un infant fa judo o dansa i alguna altra activitat d’Esportxtothom, els 15€ no es giraran perquè ja s’hauran inclòs en el rebut de dansa o judo.

Pots descarregar la nota informativa en PDF

IMPAGAMENT

S’avisarà a la família del rebut retornat donant-li un nou termini per posar-se al corrent de pagament. Si el deute continua, l’alumne es donarà automàticament de baixa de les activitats extraescolars, i no podrà tornar fins que estigui el deute liquidat.

 

NOTA IMPORTANT: Per tal de poder accedir a les activitats extraescolars és necessari ser soci de l’AMPA.

 

 

Anuncis