BAIXES, MODIFICACIONS I CONSULTES

Per gestionar aquests fets han posar-se  en contacte amb l’AFA de l’Escola Volerany, a través del seu mail afa@escolavolerany.cat o presencialment al seu despatx els dilluns de 9 a 10h i els divendres de 16:30 a 17:30h.

Si necessiteu el telèfon de l’empresa Esportxtothom, S.L. per fer alguna consulta és el següent: 649 383 284 o al correu electrònic esportxtothom@esportxtothom.com.