Amb l’objectiu de facilitar la conciliació de la vida laboral amb els horaris escolars, l’AFA posa a disposició de les famílies de l’escola un servei d’acollida matinal previ a l’inici de les classes durant tots els dies lectius.
Aquest servei està pensat per a les famílies on els pares i mares comencen a treballar molt d’hora al matí i necessiten que els nens i les nenes estiguin atesos mentre no comencen les classes, oferint un espai agradable i lúdic. També està pensat per a les famílies que necessiten utilitzar aquest servei d’una manera esporàdica i puntual.

HORARI

De 7.45h a 9h del matí

QUI EN POT FER ÚS?

Tot l’alumnat de P4 fins a 6è des del primer dia de classe i el de P3 a partir de la finalització del procés d’adaptació.

És un servei que està gestionat per l’empresa Hort i Cuina, la mateixa empresa que gestiona el servei de menjador. I com els altres serveis, està contractat per l’AFA, que és qui vetlla, conjuntament amb la direcció del centre, pel seu bon funcionament.